Giá trị cốt lõi

 
DSC - Tư Vấn, Đầu Tư, Chuyển Giao Khoa Học Công Nghệ và Thiết Bị Y Tế
Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
Kinh Doanh
0981.598.298
Kỹ thuật
0985.998.798
Tin mới
Thống kê truy cập
Giá trị cốt lõi

 

Giá trị cốt lõi

 

 • Tâm
  • Đặt chữ Tâm làm nền tảng cho mọi hoạt động của công ty.
  • Luôn thượng tôn pháp luật.
  • Luôn duy trì đạo đức, công bằng và chính trực.
  • Lấy tiêu chí bảo vệ môi trường làm mục tiêu phát triển bền vững.
 • Tín
  • Khách hàng luôn là trọng tâm trong hoạch định chính sách và chiến lược. 
  • Bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình.
  • Lấy chất lượng, an toàn, hiệu quả làm cam kết cao nhất.
 • Nhân
  • Xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn;
  • Coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất. 
  • Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.
 • Trí
  • Sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi gói sản phẩm, dịch vụ.
  • Đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm; khuyến khích tìm tòi, ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào quản lý, sản xuất; luôn chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ.
  • Đề cao chủ trương về một “Doanh nghiệp học tập”, không ngại khó khăn để học, tự học và “vượt lên chính mình”.
 • Trách nhiệm xã hội
  • Luôn luôn sánh vai với cộng đồng để cùng phát triển.
  • Hoạt động cộng đồng của chúng tôi càng hiệu quả khi mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của mình để xây dựng nền tảng cho xã hội.
 • Lấy sự thịnh vượng cùng đối tác làm mục tiêu lâu dài

Trên cơ sở niềm tin và nguyên tắc hợp tác hai bên cùng có lợi, chúng tôi luôn duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác trên cơ sở bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ pháp luật và cùng phát triển.

Video
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phương Thức Thanh Toán

Kết nối với chúng tôi
uk replica watches
rolex replica
swiss replica watches
replica watches uk
uk replica watches